Samenwerken rond complex trauma

 

Cirkel Noord is een samenwerking van zelfstandige vrijgevestigde

hulpverleners die zich richt op hulp aan mensen met

complexe traumatisering, overwegend begonnen in de jeugd.

Vanuit de behoefte om een zo volledig mogelijk zorgaanbod te bieden is dit zorgnetwerk al doende in de praktijk ontstaan. Hulpverleners vanuit verschillende disciplines bieden praktische hulp en therapeutisch gerichte behandeling die zorgvuldig op elkaar aansluiten. Waar nodig of gewenst wordt

samengewerkt met andere behandelaars, artsen en er is een vaste samenwerking met een psychiater.

 

Uit onderzoek in 2015 is gebleken dat de hulp door cliënten wordt ervaren als veilig en betrouwbaar, er wordt echt geluisterd naar het levensverhaal zonder het groter te maken. Er wordt gezien wat niet gezegd wordt en goed afgestemd op wat de persoon aankan. Het is persoonsgericht met een praktische inslag, er worden oplossingen gezocht waar die nodig zijn.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoek.